Whatsapp İhbar Hattı0537 893 2727

Zaman Geçiyor... Milli Eğitim Camiası Bu Sese Kulak Versin

M.Rüştü Uzel Teknik Okulları Mezunlar Derneği Başkanı Ali ihsan Bozgeyik, mesleki ve teknik Eğitimin yetersiz ve kalitesiz olduğunu belirterek, sanayinin İstediği nitelikli elemanın yetişmediğini belirtti.

Zaman Geçiyor... Milli Eğitim Camiası Bu Sese Kulak Versin
13 Nisan 2019 MyGaziantep

M.Rüştü Uzel Teknik Okulları Mezunlar Derneği Başkanı Ali ihsan Bozgeyik, mesleki ve teknik Eğitimin yetersiz ve kalitesiz olduğunu belirterek, sanayinin İstediği nitelikli elemanın yetişmediğini belirtti.

Bozgeyik yaptığı açıklamada ;

“Eğitim programlarında eksiklikler var. Öğretmen kalitesi gittikçe düşüyor. Beceri ve staj eğitiminde yetersizlik ve koordinasyon bozukluğu var. Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili  mevzuat dağınık ve bürokrasi çok. Okulların fiziki alt yapıları yetersiz.  Uygulama yapacak temrinlik malzeme yok denecek seviyelerde. İşin en acı tarafı okullara  başarı düzeyi düşük öğrenciler geliyor...

Acil eylem planları devreye konulmalı ve eğitimin kalitesi artırılmalıdır. İlk neşter vurulması gereken konuları özetleyecek olursam; Öğrencilerin mesleki rehberlik ve yönlendirilmeleri ilgili bilgi ve donanıma sahip uzmanlarca yapılmalıdır. Mutlaka el becerisi, yetenek ve fiziki dayanıklılık da göz önüne alınarak yönlendirme yapılmalıdır.

Mesleki ve Teknik Eğitim veren kurumlara mali ve idari esneklik kazandırılmalıdır.

Öğretmen ihtiyacının karşılanmasında “mesleki yeterlilik” ile ilgili kriterler daha sıkı tutulmalıdır. Mevcut öğretmenler yeni teknolojilere ayak uydurmalı  kendilerini yenilemelidirler. Gerekirse bakanlık tarafından verilen hizmet içi eğitimler artırılmalı ve çeşitlendirilmelidir.

Her meslek için yabancı dil seviyesi belirlenmeli ve yabancı dil eğitimi geliştirilmelidir.

Sanayide Teknik elemanlara uygulanan ücret politikaları yeniden düzenlenmelidir. Nitelikli elemanlar asgari ücret dışında tutulmalıdır. Asgari ücret nitelikli elemanlara uygulanmamalıdır.  Sanayi ve Meslek odaları arasında yapılan protokoller işletilmeli ve tatminkar ücretle, statülü istihdamlar sağlanmalıdır.

Mesleki ve Teknik Eğitim müfredatında öğrencilerin özgüvenini geliştirici faaliyetlere yer verilmelidir. Kişisel gelişim programlarına ve değerler eğitimine daha çok önem verilmeli ve sıkı takip edilmelidir.

Mesleki ve Teknik eğitime, sosyokültürel ve ekonomik açıdan zayıf ailelerden öğrenciler gelmektedir. Bu öğrencilerin zayıf yönleri telefi eğitim ile güçlendirilmeli ve takip edilmelidir.

Mesleki ve Teknik eğitime  düşük profilli öğrencilerin gelmesinin önüne geçilmelidir. Başarılı öğrencilerin de gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla, genel ve meslek lisesi ayrımına son verilmelidir. Mesleki ve Teknik eğitim ile Genel eğitim arasında yatay ve dikey geçişlere imkan verilmelidir. Mesleki ve Teknik eğitim, Genel eğitim’in ikincil sınıf okulu değildir. Bu toplumsal algı yıkılmalıdır.” dedi.

Yorumlar (0)

Yorum Yaz