Whatsapp İhbar Hattı0537 893 2727

GİBTÜ'den Uluslararası Alandaki Yabancı Dille Eğitim Çalışmalarına Önemli Bir Katkı

GİBTÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vildan İnci Kavak’ın aralarında bulunduğu araştırmacı ekibin gerçekleştirdiği çalışma, dilbilimi alanının en prestijli dergilerinden SYSTEM Dergisi’nde makale olarak yayınlandı.

GİBTÜ'den Uluslararası Alandaki Yabancı Dille Eğitim Çalışmalarına Önemli Bir Katkı
12 Eylül 2023 MyGaziantep

GİBTÜ'den Uluslararası Alandaki Yabancı Dille Eğitim Çalışmalarına Önemli Bir Katkı

GİBTÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vildan İnci Kavak’ın aralarında bulunduğu araştırmacı ekibin gerçekleştirdiği çalışma, dilbilimi alanının en prestijli dergilerinden SYSTEM Dergisi’nde makale olarak yayınlandı.

İnci Kavak, hem Türkiye hem de diğer çok dilli akademik ortamlarda ana dil ve yabancı dil kullanımının hem ortak hem de değişken bir öğrenme/öğretme aracı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu uluslararası çalışma, Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan üniversite lisans bölümlerinde verilen derslerdeki etkileşimlerden ortaya çıkan dilsel pratiklerin ve dil geçişliliğinin işlevlerini ve etkilerini araştırarak, dilbilimi ile Yabancı Dil Öğretimi alanlarının en prestijli dergilerinden biri kabul edilen SYSTEM Dergisi’nde 2023 yılında yayınlandı.

ARAŞTIRMA İNGİLTERE HÜKÜMETİNE AİT BRITISH COUNCIL TARAFINDAN DESTEKLENDİ

Aralarında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vildan İnci Kavak’ın da yer aldığı Türkiye ve İngiltere’den akademisyenlerin birlikte çalıştığı ve Birleşik Krallık adına uluslararası eğitim ve kültürel çalışmalardan sorumlu kurum olan British Council tarafından desteklenen bu proje ve uluslararası makale, SYSTEM Dergisi’nde yayınlandı.

2023 yılı itibari ile (4.518 etki faktörlü) SYSTEM Dergisi SSCI-Indexed Linguistics Journals sıralamasında dünya genelinde Dilbilimi alanında 5. (2020’de 15. ve 2021’de 12.) sıraya yükselmiştir. Google Akademik’e ait Metrikler bölümünde yer alan İnsani Bilimler, Edebiyat ve Sanat (Humanities, Literature and Arts) sıralamasında Temmuz 2023 tarihi itibariyle 2. sırada bulunmaktadır.

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ VE YABANCI DİLLE EĞİTİME KATKISI

Yapılan araştırma, Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan farklı akademik disiplinlerde, diller arası geçiş uygulamalarının belirli iletişimsel normlar, pedagojik uygulamalar ve farklı disiplinlerin akademik talepleri dâhilinde farklı öğrenme ve etkileşim gereksinimlerine nasıl yanıtlar verdiğini ortaya koymakta. Yapılan araştırmaya konu olan akademik programlarda benzerlikler ve farklılıklar olmasına rağmen, bu çalışma diller arası geçişliliğin derslerin kritik bir öğesi olduğunu ve farklı amaç, oran ve biçimlerde derslerde kullandığını ortaya koymaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Vildan İnci Kavak, hem Türkiye hem de diğer çok dilli akademik ortamlarda ana dil ve yabancı dil kullanımının hem ortak hem de değişken bir öğrenme/öğretme aracı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konunun farklı disiplinlerin müfredatlarına ve eğitim programlarına nasıl etkili bir şekilde entegre edilebileceği konusunda daha geniş bir tartışma ve daha fazla araştırma gerektiğini ve İngilizce’den dilimize çok yakın bir zamanda çevirilen “Translanguaging” konusuna üniversite eğitiminin globalleşmesi bağlamında daha fazla eğilmesi gerektiğini belirtti.

Yorumlar (0)

Yorum Yaz