Whatsapp İhbar Hattı0537 893 2727

Gaziantep'le ilgili kitaplar, araştırmalar; Gaziantep'li yazarların kitapları, şiirleri, sanatları

Antepli Ayni Divanı

Antepli Ayni Divanı
YazarAntepli Ayni Divanı
Yayın EviKitabevi Yayınları
Yayın Tarihi2004
Sayfa Sayısı544
Isbn3990000002774

Divan Edebiyatı'nın son meyvelerini verdiği ondokuzuncu yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Antepli Ayni, devrin "Bab-ı Ali Hocası" olarak "Mümeyyizü'ş-Şu'ara" tayin edilmiştir. "Türkçe Divan, Farsça Divan, Sakiname, Nusretname, Dürrü'n-Nizam, Nazmü'l-Cevahir " adlarında altı eserin sahibi olan Ayni devrin olaylarına yazdığı beşyüzün üzerindeki tarih manzumesi ile de edebiyatımızda Sururi'den sonra en çok tarih manzumesi yazan şair ünvanını almıştır ki gerçekten de Türkçe Divanı'nın yarısından fazlasını tarih manzumeleri işgal etmektedir.

Bu önemli şaririn Divan'ını, hayatı ve eserleri üzerindeki geniş bir incelemeyle okuyucuların istifadesine sunuyoruz.

Yorumlar (0)

Yorum Yaz