Whatsapp İhbar Hattı0537 893 2727

İMO Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez: "Ağaçlarımıza ve geleceğimize dokunmayın"

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Tugay arazisindeki yapılaşma çalışmaları ile ilgili olarak, "Hukuka aykırı olan işlemler telafisi güç zararlara yol açmaktadır. Ağaçlarımıza ve geleceğimize dokunmayın" dedi.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez:  "Ağaçlarımıza ve geleceğimize dokunmayın"
26 Eylül 2022 MyGaziantep

YARGI KARARINA RAĞMEN

Bilindiği gibi, 5. Zırhlı Tugay'a ait arazide yapılmak istenen imar değişikliği ile ilgili İMO'nun başvurusu üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararının ardından planda değişiklikler yaparak imar tadilatını yeniden meclisten geçirdi. İMO Gaziantep Şubesi, yeni planda da bölgenin yapılaşmaya açılmasının ön görüldüğü gerekçesi ile karara itiraz etti. Yapılan itirazın reddinden sonra İMO konuyu bir kez daha yargıya taşıdı.

İKİNCİ KEZ YARGIYA BAŞVURDUK

İMO Gaziantep Şubesi, 20 Temmuz 2022 tarihinde, ‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 18.03.2022 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun görülen Şehitkamil İlçesi , Özgürlük , Beylerbeyi , Göktürk ve İbrahimli Mahallelerinde nazım ve uygulama imar planı revizyonu işleminin İPTALİNE , iptaline ilişkin olarak tarafımızca yapılan itirazımızı reddeden Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 20.05.2022 tarih ve 342 sayılı meclis kararının İPTALİNE ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlarının doğumuna yol açılacağından öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesi' talebi ile tekrar dava açtı.

MAALESEF ENDİŞELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK

İMO Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, imar planlarının mevzuatta ve yargı içtihatlarında; kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla üretilmiş birer belge niteliğinde onaylanmış metinler olarak tanımlandığını belirterek, "İmar planlarının kamu yararı olarak özetlenebilecek amacı ise 'İnsan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımlarının yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek şeklinde açıklanmıştır. 14 Haziran 2014 tarihli Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 'Fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesini yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getirmek' olarak gösterilmiştir. Dava dilekçemizde bu ilkelere vurgu yaptık. Süreç devam ederken Tugay arazisinde ağaç katliamı yaşanması endişelerimizi haklı çıkardı" diye konuştu.

KAMU YARARI BULUNMAMAKTADIR

Başkan Güçyetmez, şöyle devam etti: "Kamu yararı yönünden, çağdaş bir kentin oluşturulması ve yaşatılması, ancak varlığı zorunlu olan ve aşırı yapılaşmanın etkisinden korunması gereken, kentin bütününe hizmet verecek, kent estetiği ve kentleşme kalitesini yükseltici sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla park, çocuk bahçeleri, oyun alanları, günü birlik kullanım alanları, açık alanlar, ağaçlandırma ve rekreasyon alanlarının oluşumuyla sağlanabilir. Gerek öğretide gerekse yargı içtihatlarında ve İmar mevzuatımızda İmar plan ve plan revizyonları 'Belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen' niteliği ile imar planı işleminin amaç unsuru açıkça tanımlanmıştır.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR ORTAYA ÇIKACAK

Dava konusu işlemlerin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk âleminde varlığını sürdürmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı açık olup; dava konusu işlemin niteliği de dikkate alındığında, işlemin yürürlüğünün devam etmesi durumunda, alanda inşa-i faaliyetlerin başlaması kaçınılmaz olacaktır diye belirtmiştik. Dolayısıyla dava sonunda verilecek iptal kararı üzerine önceki halin geri getirilmesi açısından telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır.

İMO OLARAK KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği her defasında belirttik. Planlama ve şehircilik bilim ve tekniğine uygun olmayan bu tür yapılaşma kararları, kent ve insan sağlığı konusunda planlama şehircilik bilimi ile çevre ve ekolojik sistemin korunmasına dair bu tüm kuram ve ilkelere aykırıdır.İMO olarak konunun her zaman takipçisi olacağız. Lütfen artık ağaçlarımıza, geleceğimize dokunmayın."

 

Yorumlar (0)

Yorum Yaz